Eget firma: Kunsten å få inn pengene

EGET FIRMA, FAKTURA, BETALINGSPROBLEMER, INNKREVING: Opplever du ofte at det er vanskelig å få penger fra folk eller bedrifter du har fakturert? Her er noen tips for deg med eget firma:

Les hele artikkelen på DrivBedre.no