Får foretaket ditt «for stort» overskudd?

OVERSKUDD, REGNSKAP, ÅRSOPPGJØR: Går det i retning av at overskuddet blir for stort i foretaket ditt – og dermed også skatten for høy – i forhold til det du ønsker, er det noen tiltak å velge mellom før årsskiftet. Vi skal se på noen.

INVESTÉR I MASKINER OG INVENTAR
Alle investeringer over 15.000 kroner i maskiner og utstyr som du foretarr før årsskiftet øker ditt avskrivningsgrunnlag.

Les hele artikkelen på DrivBedre.no