Et enkeltpersonforetak oppretter du på et øyeblikk – gratis …

EGET FIRMA, NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK, ENKELTMANNSFORETAK, STARTE: Et enkeltpersonforetak – ENK, også kalt enkeltmannsforetak – har du/er du i forhold til Skatteetaten i det øyeblikk du mottar din første næringsinntekt. (Dette er det samme som å være selvstendig næringsdrivende.)

Hvis du ikke skal selge varer som du har innkjøpt for salg, trenger du ikke registrere enkeltpersonforetaket ditt i Brønnøysundregistrene.

Ved årets slutt skal årets omsetning i næring føres i et par tilleggsposter til selvangivelsen eller i Næringsoppgave 1, minus fradrag for alle utlegg i samme forbindelse. Her kan du ha god nytte av veiledningen i ebok 028 Næringsoppgaven: Gjør-det-selv.

Nettoen går videre til selvangivelsen for beskatning (eventuelt til fradrag hvis det er underskudd i driften).

Du trenger ikke opprette egen bankkonto for enkeltpersonforetaket, du kan bruke den lønns- eller brukskontoen som du har fra før.

Fakturaer skriver du i oppstigende nummer (for eksempel 001, 002, 003).

TIPS! Du kan gjerne la første faktura bære nummeret 1392 (eller hva som helst) hvis du ikke ønsker å fortelle kundene dine at du er ganske «ny». Da må de neste fakturaene ha numrene 1393, 1394 osv. Ved hvert årsskifte kan du starte på ny nummerserie hvis du ønsker.

Foretaket ditt kan du kalle Olsen, eller Jens Olsen, eller SuperDuper Olsen eller Jens Olsen SuperDuper eller hva du vil, du må bare ha med etternavnet ditt (altså her: Olsen).

Du kan (men det er ikke strengt nødvendig) kontakte Skatteetaten – www.skatteetaten.no – og si at du har startet næring og vil betale forskuddsskatt, men ingen kommer og tar deg om du avventer dette.

Saken er ellers at du som person og ditt ENK er tett forbundet økonomisk, og at det i utgangspunktet er minimalt med formaliteter eller byråkrati som trengs.

Det er bare å starte. Dette er den enkle metoden – det er slik de fleste næringsdrivende som er yrkesutøvere uten ansatte – og ikke driver handel med varer – har gått i gang.

TIPS! Det går i tillegg an å registrere foretaket i Brønnøysundregistrene. Det skjer gratis i Enhetsregisteret.

MERK! Bare når du skal selge mva-pliktige tjenester, innkjøpte varer eller ha ansatte er du nødt til å registrere foretaket. Det må gjøres i Foretaksregisteret, og der er det ikke gratis.

Etter registrering får foretaket organisasjonsnummer – ni sifre som skal stå på brevark og fakturaer. Foretaket ditt vil dessuten være gjenfinnbart på www.brreg.no om noen – kanskje av dine mulige kunder – skulle ønske å sjekke deg opp der.

HUSK! Noen oppdragsgivere synes det er mer «seriøst» å få fakturaer med organisasjonsnummer. (Ingen regnskapstall eller slike opplysninger skal til Brønnøysund.)

Summa summarum: Det er bare å gå i gang, uten videre, med ditt enkeltpersonforetak – hvis noen vil betale for dine tjenester. (Men må du sende ut fakturaer, må du ha registrert deg.)

Føler du behov for det, bør du kanskje finne en nærliggende regnskapsfører som du kan bruke som sparringspartner – iallfall den første tida.

Les mer i vår ebok 038 Enkeltpersonforetak og skatt (inngår også til rabattpris kr 26 som del av DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi)