Eget firma? Slik får du fradrag for startkostnadene

EGET FIRMA, FRADRAG, STARTKOSTNADER: I forbindelse med regnskap og skatt i nystartede enkeltpersonforetak eller selskaper kommer gjerne spørsmålet opp: Når ble egentlig foretaket startet? Kan jeg trekke fra kostnader og utlegg som jeg hadde før startdagen?

I forhold til skattemyndighetene kan det lønne seg å formalisere opprettelsen særlig av et enkeltpersonforetak så tidlig som mulig – med andre ord: Registrere foretaket i Brønnøysundregistrene.

Men også når det gjelder et AS, NUF, ANS eller SA er det ofte et poeng med rask registrering, i alle fall hvis forberedelsene til den kommende virksomheten medfører kostnader av betydning.

Les hele artikkelen på DrivBedre.no.