Ansatt i eget AS? Slik får selskapet ditt NAV til å betale deg sykepenger

EGET FIRMA, AS, NUF, SA, SYKEPENGER: Er du ansatt i ditt eget AS, NUF eller samvirkeforetak (SA) og dermed mottar lønn (som selskapet betaler arbeidsgiveravgift av) på vanlig måte, har du samme rett som andre arbeidsstakere: Sykepenger ut fra 100 prosent av grunnlaget (opp til 6G).

Fra 1. mai 2012 er 6G på 492.732 kroner. Dette er det maksimale en arbeidstaker kan motta i sykepenger i løpet av 12 måneder.

De første 16 sykedagene dekkes av arbeidsgiveren – altså ditt eget selskap. Deretter overtar folketrygden (ved NAV).

Fulle sykepengerettigheter som ansatt

Er du registrert i Arbeidstakerregisteret (administreres av NAV) som ansatt, er dine sykepengerettigheter i den sammenheng helt klare.

Det er arbeidsgiveren – altså i dette tilfelle ditt eget selskap – som registrerer deg.

Forsikring mot sykepengeansvar

Siden det er ditt eget AS, NUF eller SA som er arbeidsgiver og som dermed betaler sykepenger for de første 16 dager, går egentlig disse pengene ut fra egen lomme.

TIPS! Men små arbeidsgivere – som vi sier at ditt selskap er i denne sammenheng – kan forsikre seg mot dette sykepengeansvaret – på NAV. Det innebærer at ved sykdom kommer sykepengene direkte fra NAV.

Det korrekte navnet er «Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden for små bedrifter».

MERK! Små arbeidsgivere i denne sammenheng har samlede lønnsutgifter som årlig ikke overstiger 40G – i 2012 var dette 3.284.880 kroner.

Hva koster sykepengeforsikringen?

I perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2013 er premiesatsen 1,2 prosent av samlede lønnsutgifter.

Det gir følgende forsikringspremie per 12 måneder:

  • Lønnsutgifter 200.000 kroner: kr 2400
  • Lønnsutgifter 300.000 kroner: kr 3600
  • Lønnsutgifter 400.000 kroner: kr 4800
  • Lønnsutgifter 500.000 kroner: kr 6000
  • Lønnsutgifter 600.000 kroner: kr 7200
  • Lønnsutgifter 700.000 kroner: kr 8400

Dette kan du så måle mot hva sykepengeutgiftene de første 16 dagene ville ha kostet selskapet ditt.

Mer om detaljene og oppdateringene i denne forsikringen i vår ebok Sykepenger og trygd i småbedriften (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)