Ungdom og arbeidskontrakt på ett minutt: Se film her

UNGDOM, SOMMERJOBB, FERIEVIKAR, ARBEIDSKONTRAKT: Mange ungdommer starter i disse dager i sommerjobb. Mange arbeidsgivere bryter arbeidsmiljøloven ved ikke å gi dem arbeidskontrakt, skriver Arbeidstilsynet – som nå tilbyr arbeidsgivere og ungdom lynkurs på et drøyt minutt i hva kontrakten skal inneholde. Filmen blir også vist på kino i sommer.
Film om arbeidskontrakt på youtube

Arbeidsmiljølovens paragraf 14-5 og 14-6 sier at det er arbeidsgivers plikt at det skrives kontrakt og hva innholdet skal være .

Filmen påpeker at arbeidskontrakten skal inneholde

  • hva arbeidstaker skal gjøre
  • hva arbeidstaker får betalt, og ikke betalt, for å gjøre
  • arbeidstid
  • når arbeidstaker får utbetalt lønn