Veien til skattefrie databriller i jobb eller næring

DATABRILLER, FRYNSEGODER: Fordel ved helt eller delvis fri briller med spesialtilpassede brilleglass med rimelig innfatning til bruk ved dataskjerm er ikke skattepliktig for arbeidstakeren dersom behovet for slike briller er godtgjort av sakkyndig lege eller optiker, ifølge Lignings-ABC. Det samme kan komme en selvstendig næringsdrivende til gode.

Dekning av kjøp av ordinære briller er ikke skattefri, heller ikke om brillene brukes ved dataskjerm.

MERK! Dekker arbeidsgiveren briller pga alvorlige synsforstyrrelser ol hos arbeidstakeren, og det altså er forhold som ikke har helt klar og direkte sammenheng med arbeidstakerens arbeidsoppgaver ved dataskjermen, går heller ikke dette inn under skattefritaket.

Tilsvarende kan næringsdrivende ikke godtgjøre noe fradrag i samme situasjon.

Les mer i vår ebok Smarte skattefradrag i eget firma (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)