Tre av fire har fem ukers ferie

FERIE, FERIETID, TARIFFAVTALE: Alle arbeidstakere har krav på fire hele uker pluss én dag (Gro-dagen) ferie hvert år, ifølge ferieloven. Faktisk er det slik at de fleste arbeidstakerne nå faktisk har fem ukers ferie hvert år.

Det har de hatt siden tariffoppgjøret i 2000 ga arbeidstakere med tariffavtale to ekstra virkedagers ferie fra 2001 og ytterligere to virkedagers ferie fra 2002.

Tre av fire har nå fem ukers ferie.

I tillegg har mange arbeidstakere uten tariffavtale fått tilsvarende regler inn i sine individuelle arbeidsavtaler, slik at tre av fire arbeidstakere nå har ferie i fem uker. Dessuten får de mer i feriepenger (som skal dekke tapt inntekt i den ekstra ferieuka).

TIPS! Er du uten tariffavtale eller avtale med arbeidsgiveren om fire virkedagers ferie utover ferieloven, bør du og dine kolleger ta opp forhandlinger med krav om å få samme ferietid og feriepenger som flertallet av norske arbeidstakere har.

En slik avtale koster ikke arbeidsgiveren noe ekstra i kroner og øre, siden økte feriepenger erstatter tapt lønn.

Ulempen for arbeidsgiveren er at du er fire dager mindre på jobb i løpet av året.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter