Syk i ferien? Enklere å få «nye» feriedager senere

FERIE, FERIEPENGER, SYKDOM: Blir du plutselig syk under sommerens ferieopphold, kan du mer enn før få tilbake feriedager. Fra 1. juli 2014 kan du nemlig kreve feriedagene utsatt allerede fra første virkedag du er syk, og ikke fra sjette dag slik som det har vært inntil nå.

Norge ble nødt til å endre regelverket etter at EU-domstolen slo fast at arbeidstakere skal «hvile ut og ha en periode til rådighet, der de kan slappe av og nyte sin fritid».

TIPS! Du må som før dokumentere arbeidsuførheten med legeerklæring. Denne erklæringen må legges fram for arbeidsgiveren uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Nytt er det også at all ferie som ikke er avviklet ved ferieårets utløp overføres til neste ferieår.

Tidligere gjaldt ikke dette når årsaken til at ferien ikke var avviklet var sykdom eller omsorgspermisjon, men arbeidsgiveren kunne kreve overført 12 dager som ikke var overført på grunn av sykdom.

MERK! De nye reglene om utsettelse av feriedager gjelder utelukkende for lovbestemt ferie etter ferielovens § 5, som er henholdsvis 25 virkedager hvert ferieår, samt seks ekstra virkedager ferie for arbeidstakere over 60 år. ”Den 5. ferieuka” og annen ferie som eventuelt er etter tariffavtale omfattes i utgangspunktet ikke.

Syk før ferien

TIPS! En arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien starter, kan som tidligere kreve ferien utsatt til senere i ferieåret.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter