Styremedlem i AS? Kjemperisiko hvis du ikke er forsikret

STYREMEDLEM, STYREANSVAR, SELSKAP, AS, FORSIKRING: Er du styremedlem i et aksjeselskap som ikke betaler premie til styreansvarsforsikring for deg og andre styremedlemmer (fordelen er skattefri for den som er forsikret), bør du frasi deg vervet.

Som styremedlem kan du ved konkurs eller andre økonomiske sammenbrudd stilles til ansvar med hele din personlige formue, også på grunn av uaktsomme handlinger eller unnlatelser, og uten at det foreligger brudd på aksjelov eller vedtekter.

Dette er det mange som ikke vet nok om.

SKATTEFRI FORDEL FOR STYREMEDLEM – FRADRAG FOR SELSKAP

Betalt premie for styreansvarsforsikring er ikke noen skattepliktig fordel for det enkelte styremedlem. For selskapet er det full fradragsrett for premien.

Dette gjelder også i aksjeselskap der samme person er både eneaksjonær, styreleder og ansatt.

HVERT STYREMEDLEM VURDERES

Loven åpner for at alle som har tap på grunn av en feil begått av styret, kan rette kravet mot enkelte styremedlemmer.

Dette kan medføre at krav først og fremst rettes mot styremedlemmer som har personlig formue – eller som er forsikret.

MELLOM EN HALV OG FEM MILLIONER

Erstatningsbeløpene havner gjerne på mellom en halv og fem millioner kroner.

Advokatregningene kan imidlertid bli betydelige, også der hvor kravet ikke havner i retten.

Les mer i vår e-bok 008 Økonomifallgruver i eget AS (inngår også til rabattpris kr 9,90 i oppdateringsabonnement på  DrivBedre-pakken)