Gratis måltid når du er ute i jobb: Er det skattefritt?

FRYNSEGODER, MAT, SKATT, FRADRAG: Enkelte yrkesutøvere er i den stilling at de ofte – uten å ha noe spesielt krav på det – får ett eller flere måltider om dagen der de arbeider.

Naturalbeskatningsutvalget nevner i sin utredning husmorvikarer, hjemmepleiere og fjøskontrollører som eksempler.

Det er heller ikke uvanlig at håndverkere blir påspandert formiddagsmat eller middag i forbindelse med sitt arbeid.

I en konkret sak – som gjaldt en fjøskontrollør – sa Skattedirektoratet at den fordel fjøskontrolløren hadde ved at han fikk en del gratis måltider under sine besøk på gårdene, var så vidt tilfeldig at den ikke burde beskattes. Fordelen ville i tilfelle også være vanskelig å vurdere.

VERDI FOR MOTTAKEREN: Umulig å anslå. Noen kroner spart kan det kanskje bli, særlig for enslige. Og i sammenhenger som dette: Skattefri mat, altså.

VERDI FOR BETALEREN: Umulig å anslå. God kontakt med den som utfører et arbeid eller oppdrag kan imidlertid ha en verdi i seg selv.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter