Må arbeidstakeren skatte av bonuspoeng opptjent på jobbreiser?

BONUSPOENG, REISER, JOBB, SKATT: – Det skaper en del utfordringer, både for arbeidsgiver, arbeidstaker, selskapet som utsteder bonusen og Skatteetaten, dersom arbeidstakeren velger å benytte bonuspoeng opptjent på jobbreiser til å foreta private reiser.

Det er Anne Tengs-Pedersen, advokat i KPMG Law Advokatfirma og ekspert på skatterett, som skriver dette i Stavanger Aftenblad

For en tid siden innførte SAS bonuspoeng på innenlandsreiser.

I tillegg kan man opptjene bonuspoeng ved overnatting på SAS sine hoteller. Også andre hotellkjeder, som Choice og Rica, har slike bonusprogram for å skaffe seg lojale kunder.

Bruken av poeng utløser skatteplikt

Mange arbeidsgivere utstyrer sine ansatte med bonuskort som de kan benytte når de reiser for arbeidsgiver. På denne måten opptjener den enkelte bonuspoeng.

Disse poengene kan benyttes av arbeidstakeren ved senere reiser.

Advokat Tengs-Pedersen: – Dersom arbeidstakeren velger å benytte disse poengene til å foreta en privat reise, utløser dette skatteplikt.

Hun understreker også at skatteplikten oppstår når poengene benyttes for å betale en ny reise og ikke når de tjenes opp.

Dette skaper en del utfordringer, både for arbeidsgiver, arbeidstaker, selskapet som utsteder bonusen og skatteetaten, skriver advokaten.

Begge har ansvar

Arbeidsgiver har innberetningsplikt for slike poeng, men vil ikke ha kunnskap om når den ansatte benytter seg av poengene.

Arbeidstaker har plikt til å opplyse om dette på sin selvangivelse dersom arbeidsgiver ikke har innberettet poengene.

Selskapet som registrerer poeng, vil kunne ha problemer med å skille mellom poeng opptjent ved private reiser og poeng opptjent under tjenestereiser for arbeidsgiver.

Siden det vil være problematisk for arbeidsgiver å innberette fordelen, vil Skatteetaten ikke sitte med de nødvendige opplysninger for å foreta beskatning.

Spørsmålet for Skatteetaten blir dermed om den har hjemmel til å innhente opplysningene direkte fra selskapet som utsteder poengene.

Sist Skatteetaten forsøkte å innhente slike opplysninger, ble den stoppet av domstolen.

Anbefalinger

Advokat Anne Tengs-Pedersen gir følgende to anbefalinger:

  • En anbefaling for praktisk håndtering av dette er at arbeidsgivere opplyser arbeidstaker om at det foreligger en skatteplikt dersom poengene benyttes til private reiser.
  • Eventuelt kan det være hensiktsmessig at bedriftene innfører regler om at poeng opptjent under tjenestereiser skal benyttes på nye tjenestereiser.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter