En halvering av skatten på firmabil, hadde det vært noe?

SKATT, FIRMABIL, FRI BIL: Disponerer du en firmabil som per 1. januar i inntektsåret har vært registrert i Norge i tre år, er du allerede kvitt en fjerdepart av firmabilskatten. Men du kan faktisk komme ned mot halv firmabilskatt.

Tilnærmet halv firmabilskatt gjelder i følgende tilfeller:

  • Elbil som er tre år eller mer.
  • Ordinær bil over tre år som brukes minst 40.000 km i tjeneste.

Det er flere faktorer som kan gi lavere firmabilskatt: At bilen er eldre enn tre år, eventuelt at den brukes minst 40.000 km i tjeneste, og eventuelt at den er en elbil. Også en kombinasjon av disse faktorene kan gi ytterligere redusert firmabilskatt – men ikke alltid.

For:

  • bil eldre enn tre år per 1. januar i inntektsåret, eller
  • skattytere som dokumenterer at yrkeskjøringen går over 40.000 km i inntektsåret

blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 75 prosent av bilens listepris som ny (i stedet for 100 prosent av listepris).

For

  • el-bil

blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 50 prosent av bilens listepris som ny (i stedet for 100 prosent av listepris).

Den reduserte listeprisen skal deretter multipliseres med den relevante prosentsatsen slik vi ser ovenfor.

Les mer om mulighetene for redusert firmabilskatt i vår ebok 013 Billigste bilhold i småbedriften (inngår til rabattpris kr 9,90 som del av oppdateringsabonnement på DrivBedre-pakken)