Bedriftshytte for ansatte kan koste flesk – i skatt

BEDRIFTSHYTTE, FIRMAHYTTE, FERIEHYTTE, SKATT: Har bedriften en ekstra fin og eksklusiv bedriftshytte/fritidsbolig, og denne ikke følger kravene om at den skal være disponibel for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften, kan de som får bruke hytta få en skattepåplussing som svir på pungen.

Dette gjelder i de situasjonene hvor leieverdien er vesentlig lavere enn de totale kostnadene ved boligen.

Lignings-ABC viser til at et selskap kan eie en bolig/fritidsbolig som disponeres av ansatte som enten har eierposisjon i selskapet eller som er nøkkelpersonell i bedriften.

ABC’en: – Boligen kan være spesielt verdifull slik at det ikke er noe reelt leiemarked for slik bolig på stedet, for eksempel «fordi den er spesielt stor og innholdsrik, den har en luksuriøs innredning og/eller tilknytninger som svømmebasseng, brygge, båthus mv». Den leien som selskapet vil kunne få på det åpne markedet i slike tilfeller kan ofte ligge langt under selskapets oppofrelse.

I slike tilfeller er ikke ligningsmyndighetene bundet til å fastsette verdien av fri bolig/bedriftshytte til hva selskapet kunne få ved utleie til andre. I stedet kan fordelen settes til beregnet kapitalkostnad tillagt gjennomsnittlige kostnader vedrørende eiendommen.

Kapitalkostnaden beregnes som en prosentsats av eiendommens opprinnelige kostpris, med tillegg av eventuelle senere påkostninger.

Satsen for forrentningen settes tilsvarende satsen for rimelige lån i arbeidsforhold.

Les mer i vår ebok Smarte skattegoder i eget AS (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)