Studiereise: Faglig innhold kreves for å få fradrag

STUDIEREISER, KONGRESSER, MESSER, KURS, FRADRAG: «Faglig innhold som er relevant for skattyterens inntektsgivende aktivitet.» Dette er nøkkelkravet fra skatteetaten for at du skal ha lov til å trekke fra utgiftene til studiereise mv. Men hva ligger i dette?

Her ser du hovedregelen om når skatteetaten mener at du kan ha krav på fradrag, hentet fra stikkordet «Studiereise/kongressdeltagelse mv» i Skatteetatens Skatte-ABC (tidligere Lignings-ABC):

Les hele artikkelen på DrivBedre.no