Skattefri omdanning fra ENK til eget AS for hele 2022? Fristen går ut 1. juli 2022

OMDANNING, EGET FIRMA, NÆRINGSDRIVENDE, ENK, AS, AKSJEKAPITAL: Små AS slipper revisor og trenger bare 30.000 kroner i aksjekapital for å bli stiftet. Mange innehavere av enkeltpersonforetak vurderer om de skal få ordnet omdanning til aksjeselskap.

Skal de ha gjort det med virkning fra 1. januar i år, må det skje senest til sommeren.

MERK! Bare hvis det nye AS’et stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. juli 2022 vil skattefri overgang fra ENK-drift til AS-drift gjelde for hele inntektsåret og regnskapsåret 2022.

Les hele artikkelen på DrivBedre.no