Slik får du fradrag for dine egne utdanningsutgifter

UTDANNING, KURS, SPESIALISERING, FRADRAG: Utgifter til videreutdanning og spesialisering er ikke fradragsberettiget som utgift til inntekts erverv.

Derimot: Utgifter til kurs mv som er nødvendige for at du skal holde utdanningen vedlike – eller holde deg ajour med utviklingen i ditt fag og din virksomhet  – gir rett til fradrag.

Les hele artikkelen på DrivBedre.no