Arbeidsgiver: Forskuddstrekket må inn på egen skattetrekkskonto – alltid!

FORSKUDDSTREKK, LØNN, ARBEIDSGIVER, SKATTETREKKSKONTO: En arbeidsgiver er pliktig til å trekke pengene fra lønna før utbetaling fordi dette forskuddstrekket skal inn til det offentlige som skatt fra lønnstakeren.

Les hele artikkelen på DrivBedre.no