Når kan jeg føre en ubetalt fordring som tapt i mitt regnskap?

REGNSKAP, UTESTÅENDE FORDRING, TAP: En fordring kan føres som tapt i regnskapet hvis skyldneren for eksempel går konkurs eller ikke betaler etter gjentatte purringer.

Les hele artikkelen på DrivBedre.no