Vi minner om: Fristen er 1. februar for overgang til én årlig moms-termin

MVA, MOMS, MERVERDIAVGIFT, ÅRSTERMIN: Du kan slippe med én årlig beregning og innbetaling av mva i stedet for å måtte gjøre dette annenhver måned. Fristen for å få til årstermin for mva inneværende år går ut 1. februar samme år.

Kravet er at din avgiftspliktige omsetning ikke overstiger én million kroner i kalenderåret, mva ikke medregnet. Da kan du levere terminoppgave en gang i året.

Kan du levere årsterminoppgave (altså med omsetning eks mva på under én million), står det deg fritt å velge enten årsterminoppgave eller to-måneders terminoppgave. Du kan alltid be avgiftsmyndighetene om kortere terminer, men endringene kan bare gjelde fra 1. januar det enkelte år.

Fordeler

For mange små virksomheter kan det være tid og penger spart når man bare trenger å utarbeide ett årlig oppgjør – og innbetale kun én gang årlig.  Det betyr også at likviditeten i året kan være bedre i ellers stramme perioder.

Innkommet mva stående «på bok» – eller midlertidig brukt til å forbedre likviditeten – betyr også at virksomheten faktisk nyter godt av et rentefritt lån fra det offentlige.

Les mer i vår e-bok Moms – ikke moms? (inngår også til rabattpris  i DrivBedre-pakken)