Kan mitt firma «kjøpe» min private PC eller annet utstyr jeg har kjøpt privat?

EGET FIRMA, NÆRINGSDRIVENDE, DATAUTSTYR: Mange blir næringsdrivende litt etter litt. De starter i det små, gjerne med sitt eget private inventar og utstyr. Først godt ute i etableringen kommer spørsmålene: Kan jeg selge datautstyret, kontorinventaret osv til mitt eget enkeltpersonforetak?

Svaret er ja.

Datautstyret regnes som driftsmiddel og kan kostnadsføres (evt saldoavskrives) i regnskapet. Denne kostnadsføringen reduserer det regnskapsmessige overskuddet i virksomheten, og dermed blir også skatten lavere.

Du kan ikke sette hvilken verdi du vil på utstyret.

Du kan eksempelvis ikke føre inn i regnskapet ett eller to år gammelt datautstyr med det beløpet du en gang betalte for det.

Du må bruke det som er antatt salgsverdi på det tidspunktet utstyret går inn i regnskapet.

Skatteetaten har laget egne satser for verditapet på datautstyr.

Er verdien under 15.000 kroner, gjelder enkle regler for fradragsføringen i regnskapet. Med en verdi på over 15.000 kroner gjelder andre regler.

MERK! Det er i og for seg ikke alltid avgjørende at utstyret som du selger til ditt enkeltpersonforetak blir plassert i foretakets lokaler. Du kan ha fradragsrett for PC, kontorutstyr osv også om det er plassert i hjemmet, så sant du oppfyller bestemte krav.

Du kan lese mer om reglene på dette området i vår e-bok Smarte skattegoder til næringsdrivende (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)