Eget firma: Ta heller opp lån når du skal investere i utstyr

EGET FIRMA, INVESTERING, DRIFT: Det kan være farlig for et lite firma å foreta investeringer over driften i stedet for å sørge for langsiktig finansiering. Med dette mener vi at du investerer innkomne midler i for eksempel kontorutstyr, data, produksjonsutstyr osv.

Les hele artikkelen på DrivBedre.no