Slik kan deltidsansatte få økt stillingsprosenten sin

ARBEIDSTAKER, JOBB, DELTID, ARBEIDSAVTALE, STILLINGSPROSENT:  En deltidsansatt som de siste tolv månedene har jobbet jevnlig mer enn det som står i arbeidsavtalen, har rett til å få utvidet sin arbeidsavtale i tråd med faktisk arbeidsmengde.

Dette har vært gjeldende rett fra 1. januar 2015. Da ble den såkalte mertidsparagrafen – § 14–4 a i arbeidsmiljøloven – gjeldende.

Les hele artikkelen på DrivBedre.no