Er den som jobber for deg ansatt eller selvstendig?

FIRMA, ANSATT, ARBEIDSTAKER, NÆRINGSDRIVENDE: Altinn gir gode råd til de som driver sin egen lille virksomhet og som etterhvert får behov for arbeidshjelp, på hel eller deltid. Les og lær:

Altinn: – Det er viktig at du er klar over om den som yter tjenester til virksomheten din gjør det som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende:

  • Hvis han/hun er arbeidstaker, plikter du å trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift.
  • Hvis han/hun er selvstendig næringsdrivende, skal vedkommende ha det opptjente beløpet utbetalt i sin helhet og selv sørge for innbetaling av skatter og avgifter.

Les hele artikkelen på DrivBedre.no