Slik kan to samboere jevne ut ulik inntekt når den ene tjener mer

SAMBOERE, INNTEKT, PRIVATØKONOMI: Hvordan kan to samboere få til en utjevning av økonomien når den ene tjener mer enn den andre?

Ønsker dere å få til en utjevning av økonomien, kan det skje ved at den parten som har den høyeste inntekten dekker løpende utgifter som mat, leie, klær etc, helt eller delvis, mens den økonomisk svakere parten sparer sin inntekt eller bruker den til innkjøp av kapitalvarer.

År for år kan to samboere på denne måten få til en betydelig utjevning.

La oss si at mannen har en inntekt på 200.000 kroner disponibelt etter skatt og kvinnen har 100.000 kroner etter skatt. Hvis mannen svarer for løpende utgifter på 150.000 kroner og kvinnen svarer for 50.000 kroner i året, har hver av dem igjen 50.000 kroner i egne penger til å spare eller kjøpe varige verdier for.

ET ANNET EKSEMPEL: Samboer Kari har 22.000 kroner og samboer Ola har 15.000 kroner til disposisjon i måneden etter skatt. Felles utgifter er på 20.000 kroner i måneden.

De kan velge blant følgende forslag til ordning:

  1. Dekker like mye
  2. Dekker i forhold til inntekt
  3. Dekker slik at begge har like mye igjen

Vi anbefaler ikke spesielt en av de tre metodene, siden det er så mange momenter som kan komme inn i bildet.

Men oppstillingen kan kanskje være et grunnlag for to samboere å snakke sammen om pengene i forholdet?

Det er en viktig forutsetning for at et forhold skal klare seg.

Setter begge seg inn i økonomien, åpner det muligheten for å komme fram til hva som er de viktigste ønskene og målene:

  • Hva gir best livskvalitet?
  • At den ene av partene er hjemme med barna?
  • Begynner å studere?
  • Går ned i arbeidstid?
  • Eller foretrekker dere flere penger til andre ting, som feks dyre ferier, ny bil, større hus?

Slik kan måten to samboere disponerer penger på bli et trinn på veien mot større bevissthet om og ansvar for familien – og for parforholdet i det hele tatt.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter