Slik leier du ut skattefritt i boligen

BOLIG, UTLEIE, SKATT: Leieinntekter er skattefrie hvis du leier ut inntil halvparten av boligen din, og du bor i den andre delen selv. Du får da ikke fradrag for utgifter til vedlikehold, kommunale avgifter og andre utgifter knyttet til boligen.

TIPS! Hvis du leier ut hele eller en større del av boligen din, og dine leieinntekter i løpet av året ikke utgjør mer enn 20.000 kroner, er også disse leieinntektene skattefrie.  Du får ikke fradrag her for utgifter til vedlikehold, kommunale avgifter og andre utgifter knyttet til boligen.

Skattepliktig utleieinntekt gir som regel rett til fradrag for utgifter til vedlikehold, kommunale avgifter og andre utgifter knyttet til boligen, slik at du bare blir beskattet for nettoinntekten.

Bor du i boligen selv, får du ikke fradrag for utgifter som knytter seg til denne delen av boligen.

Har du utgifter som ikke knytter seg til noen bestemt del av boligen, skal de utgiftene fordeles forholdsmessig etter utleieverdi mellom utleiedel og den delen du bor i selv.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter