Hjemmekontor? Unngå skatteplikt når privatboligen selges

HJEMMEKONTOR, BOLIGSALG, SKATT: Næringsdrivende med hjemmekontor bør være klar over at hvis privatboligen selges med gevinst, blir kontorets andel av gevinsten skattepliktig.

Skatten er i slike tilfeller på 24 prosent av skattepliktig beløp.

Skatteloven § 9-3 annet ledd sier at bolig kan selges skattefritt dersom selgeren har eid boligen mer enn 12 måneder før salget og har benyttet den som egen bolig i minst 12 av de 24 siste månedene før salget.

Det er i slike situasjoner viktig å være klar over at den del av boligen som eventuelt er benyttet som hjemmekontor i næring, ikke blir omfattet av skattefritaket. Den delen av salget som kan tilskrives ervervsdelen vil være skattepliktig.

I vår e-bok Hjemmekontor, lokaler: Skattefeller, fradrag ser vi på hvordan slik skatteplikt ved salg av egen bolig kan unngås.

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Paal Stavrum har overtatt driften av Risangers ebøker

TIPS! Slik leser du våre ebøker – enkelt og greit

Hva sier våre ebok-kunder?

Gjør deg nytte av dette tilbudet.