Når arbeid hjemmefra blir en fast del av jobben: Egen forskrift gjelder

JOBB, HJEMMEKONTOR, ARBEIDSPLASS, FORSKRIFT: Det foreligger en egen forskrift (datert 5. juli 2002) om arbeid som utføres i arbeidstakerens hjem. Den krever blant annet at hjemmearbeidet reguleres særskilt ved avtale, en avtale som kommer i tillegg til vanlig arbeidsavtale for arbeidstakere.

MERK! Forskriften tar sikte på å regulere arbeidsforhold hvor hjemmearbeid benyttes eller tilbys som en fast ordning. Den gjelder ikke ved tilfeldige eller helt kortvarige tilfeller av arbeid fra hjemmet.

Skriftlig avtale

Forskriften slår fast at hjemmearbeidet skal reguleres i en egen skriftlig avtale som minst omfatter

  • hjemmearbeidets omfang (feks antall dager per uke, faste eller etter arbeidstakers behov)
  • arbeidstida når det arbeides hjemme
  • når arbeidstaker må være tilgjengelig for arbeidsgiver (feks i en spesiell kjernetid/kontortid)
  • hvem som eier utstyret og har ansvaret for drift og vedlikehold av dette
  • eventuell forventet varighet, dersom avtalen skal være midlertidig
  • eventuelle oppsigelsesfrister for hjemmearbeidsavtalen
  • eventuelle prøvetidsbestemmelser for ordningen
  • eventuelle bestemmelser om saksbehandling, dokumenthåndtering, taushetsplikt mv

I tillegg til, ikke i stedet for

Disse kravene gjelder i tillegg til – ikke i stedet for – de krav som arbeidsmiljøloven setter opp for skriftlige arbeidsavtaler.

Poenget er at hjemmearbeidet skal beskrives, og at det kan være hensiktsmessig å gjøre dette i et separat dokument.

Arbeidstilsynet: – Forskriften har ingen bestemmelser som sier hvem som skal dekke utgiftene til datamaskin eller annet utstyr til hjemmekontoret. Dette er det opp til partene å bli enige om.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter