Boligkjøp: Du har IKKE fem års reklamasjonsfrist! Du har to-tre måneder …

BOLIGKJØP, REKLAMASJON: Du har ikke fem år på deg til å reklamere på feil eller mangler ved en fast eiendom du har kjøpt. Du må reklamere innen «rimelig tid». Dette er ifølge en Høyesterettsavgjørelse to-tre måneder.

Den maksimale fristen på fem år gjelder kun forhold som kjøper verken har oppdaget eller burde ha oppdaget.

Går det mer enn fem år regnet fra og med overtakelsen av eiendommen, kan man under ingen omstendighet reklamere over mangler som oppdages – med mindre selger har vært grovt uaktsom eller uredelig i sin omgang med det mangelfulle forholdet.

Det er først når mangelen faktisk oppdages, eller burde ha vært oppdaget, at reklamasjonsfristen begynner å løpe.

En dom i Høyesterett, inntatt i Rt. 2010 s. 103, avklarte langt på vei fristens lengde. Dommen stiller strenge krav til landets boligkjøpere når den fastsetter reklamasjonsfristen til maksimalt to-tre måneder i de fleste tilfeller.

Signalene fra Høyesterett ble raskt plukket opp av underrettene, dvs. ting- og lagmannsrettene, samt blant eierskifteforsikringsselskapene og advokater som praktiserer eiendomsrett.

I tillegg til at reklamasjonsfristen er kort, stilles det også strenge krav til boligkjøpernes undersøkelse av eiendommen etter at den er overtatt.

Undersøkelsesplikten henger tett sammen med starttidspunktet for reklamasjonsfristen.

Alle forhold som burde ha vært oppdaget ved overtakelsen eller umiddelbart etterpå, må det reklameres over innen to-tre måneder.

EKSEMPEL: Dersom et forhold oppdages to år etter overtakelsen, og ikke «burde» ha blitt oppdaget tidligere, vil kjøperen ha to-tre måneder på seg regnet fra oppdagelsestidspunktet.

Les om hjemmekontor og næringslokaler i egen bolig i vår ebok 012 Hjemmekontor, lokaler: Skattefeller, fradrag (inngår også som del av DrivBedre-pakken)

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Paal Stavrum har overtatt driften av Risangers ebøker

LES! Slik leser du ebøker – enkelt og greit