10 tips når du bruker flyttebyrå

FLYTTING, FLYTTEBYRÅ, TILBUD: Her er Forbrukerrådets tips for deg som lurer på om du skal bruke flyttebyrå.

  1. Kontakt flere flyttebyråer for å få pris på oppdraget.
  2. Ikke gå inn på tilbud fra andre enn dem du har innhentet pris fra.
  3. Krev fast pris dersom oppdraget er kurant.
  4. Ikke aksepter å betale store forskudd.
  5. Definer flyttelassets omfang, verdi og beskaffenhet når anbudet innhentes.
  6. Avklar om du skal pakke selv og forhør deg om prisen på pakkemateriell fra byrået (ofte billigere enn i butikkene).
  7. Krev forsikringsbevis fra flyttebyrået, for å kontrollere dekningsgrad og egenandel.
  8. Sjekk hva innboforsikringen dekker, som utgangspunkt for verdifastsettelse og for å unngå dobbeltforsikring.
  9. Tegn tilleggsforsikring for spesielt verdifulle eller særlig skjøre gjenstander (kr. 25.000 er norm for verdifulle ting).
  10. Reklamer på skader og mangler så snart som mulig, og husk tre ukers fristen.