Risangers Kjørebok 2020 og 2019 – trykte hefter A5 for alle bilordninger

Risangers hendige og oppdaterte Kjørebok for 2020 foreligger nå. Utgaven for året 2019 er fortsatt i salg. Kjøreboka – som er et trykt utfyllingshefte på papir i A5-format – utgis hvert år i ny, oppdatert utgave.

Kjøreboka tas i bruk av stadig flere firmaer og privatpersoner. Svært enkel å bruke – med fullt oppdatert tilleggsinformasjon.

TIPS! Heftet passer glimrende i bilens hanskerom.

«… ryddige og enkle å bruke … tilfredsstiller skattekontorets krav til kjørebøker … en nyttig og viktig investering.» (Dine Penger)

Bestill her:

RISANGERS KJØREBOK 2019  (trykt hefte som sendes pr post).

RISANGERS KJØREBOK 2020  (trykt hefte som sendes pr post).

RISANGERS KJØREBOK har i mange år vært på Bokhandlerforeningens bestselgerliste for generell litteratur i Norge.

Regnskapsrådgivere og skattemyndigheter gir sterke signaler om at all kjøring i tjeneste eller i næring må være tilfredsstillende dokumentert for å unngå skattesmell.

Vår kjørebok anbefales som et alternativ til elektroniske kjørebøker, nettopp fordi den er så lett å fylle ut på stedet og er så godt egnet til å ha liggende i bilen. Risangers kjørebok gir klar beskjed.

I tillegg til skjemaene til utfylling, inneholder denne kjøreboka mange sider med tips og orientering om hvilke kostnader som kan gi rett til fradrag.

Trykt kjørebok OK

Også i inntektsårene 2019 og 2020 er det tilstrekkelig å dokumentere kjøring i yrke og virksomhet ved bruk av trykt kjørebok eller tilsvarende.

Bare på ett klart definert område blir det stilt krav om elektronisk kjørebok i årene 2019 og 2020: Det er i tilfeller der skattyteren ønsker å bli beskattet for fordel ved privat bruk av firmabil eller yrkesbil ut fra faktisk dokumentert kjøring privat (i stedet for etter en sjablongregel).

Bestill her:

RISANGERS KJØREBOK 2019  (trykt hefte som sendes pr post).

RISANGERS KJØREBOK 2020  (trykt hefte som sendes pr post).