Fradrag for parkeringsbot eller fartsbot i jobb/næring?

BOT, PARKERINGSBOT, FARTSBOT, JOBB, NÆRING, FRADRAG, SKATT: Trafikkbot, fartsbot og lignende gir ikke alltid fradrag i regnskapet, heller ikke om handlingen er gjort nettopp for å øke inntektene i yrke eller virksomhet og dermed altså er «utgift til inntekts erverv».

Ikke fradrag

Skatteetatens bibel Skatte-ABC sier at “bøter, gebyrer mv. av overveiende straffelignende karakter (pønal karakter) ilagt med hjemmel i lov eller forskrift, er ikke fradragsberettiget ved inntektsligningen selv om de øvrige vilkår for fradragsrett foreligger. Dette gjelder selv om den ulovlige handlingen er utført nettopp for å øke inntektene i yrket.”

Som eksempel nevnes det her at det ikke er fradragsrett for gebyr ilagt med hjemmel i veitrafikkloven, feks for overlasting av lastebiler eller for ulovlig stans/parkering på offentlig vei.

Videre vil også ytelser til andre enn offentlige myndigheter, pålagt med hjemmel i lov eller forskrift og som overveiende har samme karakter av straff som bøter mv, tilsvarende feks børsbøter, heller ikke være fradragsberettiget.

Les også om Risangers trykte hefter Kjørebok 2019 og 2018 (A5-format, hendige for bilens hanskerom) –  Kjøp

Fradrag

I andre tilfeller gis fradrag. Her er åpningen i Skatte-ABC 2018 som gir fradragsrett:

“Gebyrer mv. som ikke er pålagt med hjemmel i lov eller forskrift, vil være fradragsberettigede hvis vilkårene for øvrig er oppfylt. Eksempler kan være gebyr ved mislighold av kontrakt, dagbøter i virksomhet og tilleggsavgift ved parkering på parkeringsplass.”

Med andre ord: Sto bilen på lovlig parkometerplass, men du glemte å betale eller bilen sto lenger enn du hadde betalt for: Full fradragsrett, hvis det skjedde i nærings- eller yrkessammenheng.

Arbeidsgiveren dekker bot/gebyr for arbeidstakeren

Slik er reglene:

  • Dekker arbeidsgiveren bot eller gebyr som er ilagt arbeidstakeren, og som altså ikke er fradragsberettiget for arbeidstakeren fordi boten mv har «overveiende straffelignende karakter», behandles utbetalingen som lønn.
  • Dekker arbeidsgiver bot/gebyr som er fradragsberettiget for arbeidstakeren, behandles dette som utgiftsgodtgjørelse etter nettometoden.  Er boten feks på kr 1000, og arbeidsgiveren betaler denne boten, blir det null skatt for den ansatte.

Annet grunnlag enn lov eller forskrift

Gebyrer mv. som ikke er pålagt med hjemmel i lov eller forskrift, er fradragsberettiget hvis vilkårene for øvrig er til stede.

Dette gjelder feks dagbøter i næringsvirksomhet og tilleggsavgift ved parkering på parkeringsplass.

Les mer i vår ebok 004 Smarte skattefradrag i eget firma

TILBUD PÅ DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT OG ØKONOMI: Kun kr 9,50 per ebok

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best – nåår det passer deg best! Nettbutikken er lagt ned, dette produktet er ikke lengre i salg.

TIPS! Slik leser du våre ebøker – enkelt og greit

Hva sier våre ebok-kunder?

Gjør deg nytte av dette tilbudet.

 


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn