Eget firma: Fordelene ved å være momsregistrert

MOMS, MERVERDIAVGIFT, NÆRING, EGET FIRMA, ENKELTMANNSFORETAK, ENKELTPERSONFORETAK: Det er ikke nødvendigvis er en ulempe å være momsregistrert, slik mange ”små” selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak/enkeltpersonforetak og enkel drift kanskje tror.

Noen selvstendig næringsdrivende mener det er en fordel å ”slippe å betale moms”. I virkeligheten er det like gjerne en fordel å være momsregistrert.

Får tilbake moms-utleggene

Driver du enkeltmannsforetak og er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, får du nemlig tilbake den momsen du legger ut på innkjøp av varer og tjenester – krone for krone.

Dette gjelder når disse varene og tjenestene har sammenheng med ditt eget salg av momspliktige varer eller tjenester.

Er du ikke mva-registrert – fordi du ikke omsetter momspliktige varer eller tjenester – får du ikke momsutleggene tilbake gjennom et momsoppgjør.

Ikke-mva-registrerte får riktignok fradrag i regnskapet også for den delen av utleggene som er moms. Men effekten av dette fradraget er i 2017 kun et sted mellom 24 og 49,9 prosent – alt etter virksomhetens resultat – av det du har betalt i moms på utgiften. Som mva-registrert er effekten derimot 100 prosent: Utgjør momsen du har lagt ut 1000 kroner, får du tilbake 1000 kroner i mva-oppgjøret.

Et enkelt eksempel

  • Varen/tjenesten koster 100 kroner før merverdiavgift. 25 kroner mva plusses på. Kjøperen betaler totalt 125 kroner.
  • Senere sender selgeren de 25 mva-kronene inn til det offentlige (via sitt momsoppgjør for terminen).
  • En kjøper (virksomhet) som er momsregistrert, får senere tilbakebetalt 25 tilsvarende mva-kroner fra det offentlige (via sitt momsoppgjør for terminen).

Mellom avgiftspliktige virksomheter blir mva-beløpene gjerne et nullsum-spill der inn og ut oppveier hverandre.

De som til syvende og sist betaler mva, er forbrukere og andre som ikke er avgiftspliktige.

MERK! Det finnes tre forskjellige mva-satser i 2018: 25, 15 og 12 prosent, alt etter hvilke typer varer eller tjenester det gjelder. For enkelthets skyld har vi i eksemplet ovenfor holdt oss til ordinær sats på 25 prosent.

Les mer om dette i vår ebok Moms – ikke moms?

BESTILL DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT&ØKONOMI: Kun kr 39 per ebok

Se hva våre kunder sier

MERK! Alle Risangers lettleste ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Du får øyeblikkelig tilgang ved kjøp. – TIPS: Slik leser du våre ebøker – enkelt og greit