Uføretrygd? Du beholder uføregrad uansett inntekt

UFØRETRYGD, JOBB, ARBEID, INNTEKT, NAV: Du kan jobbe så mye du har mulighet til. Det lønner seg å jobbe fordi uføretrygd og inntekt er høyere enn uføretrygd alene, ifølge NAV.

Det som før het «uførepensjon» ble fra 2015 døpt om til uføretrygd. Dessuten var det mange endringer.

Det er en grense for hvor mye inntekt du kan ha før uføretrygden justeres noe ned. Det vil likevel lønne seg å jobbe. Uføretrygden justeres opp hvis inntekten din blir lavere igjen.

INNTEKTSGRENSE

Inntektsgrensen er 0,4G (grunnbeløpet i folketrygden). Det er altså bare arbeidsinntekt over 0,4G som medfører reduksjon i den uføretrygden du mottar, men reduksjonen gjelder bare det aktuelle inntektsåret. Året deretter starter du med samme uføretrygd igjen (men indeksregulert hvert år).

MERK! Hadde du uførepensjon før 1. januar 2015, har du i en overgangsperiode fram til 1. januar 2019 en inntektsgrense på 60.000 kroner.

  • Er du gradert (delvis) uføretrygdet, har du en individuelt fastsatt inntektsgrense. Den består av beløpene over det NAV har fastsatt at du har mulighet til å ha i inntekt ved siden av uføretrygden.
  • Har du fått innvilget tiltaket «Varig tilrettelagt arbeid», er inntektsgrensen 1G.
  • Tjener du over inntektsgrensen, vil du beholde inntekten, men uføretrygden reduseres noe.

NAV: – Samlet sett vil du sitte igjen med mer, fordi det bare er en andel av inntekten over inntektsgrensen som fører til reduksjon av uføretrygden.

SJEKK DINE EGNE TALL

Hvor mye uføretrygden justeres ned, er individuelt.

Hvis du vil se hvordan inntekt påvirker din egen uføretrygd, kan du logge deg inn på Ditt NAV. Her kan du legge inn ulike inntekter og se hvordan det påvirker størrelsen på uføretrygden din.

MELDE INN FORVENTET INNTEKT

For å sikre at du får riktig utbetaling av uføretrygd, må du melde fra til NAV når

  • du forventer å få en årsinntekt som er høyere enn inntektsgrensen din
  • årsinntekten din endrer seg fra det du tidligere har meldt inn

Du kan enkelt melde fra til NAV ved å logge deg inn på Ditt NAV.

MELDT INN FOR MYE ELLER FOR LITE INNTEKT

Hvis du har fått utbetalt for lite eller for mye uføretrygd, foretar NAV et etteroppgjør. Dette gjøres hver høst når skatteligningen er klar.

Hvis du har fått utbetalt for lite uføretrygd, får du tilbake det du har til gode. Hvis du har fått utbetalt for mye uføretrygd, trekker NAV beløpet i framtidige utbetalinger.

Les også vår e-bok 017 Sykepenger og trygd i småbedriften (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn