Slik er reise- og diettreglene i eget firma

EGET FIRMA, REISE, DIETT, LOSJI, FRADRAG: Reglene for innehaverens fradrag og godtgjørelser for reiser og diett varierer alt etter selskapsform. Der hvor en eier av eget AS kan bruke statens satser i noen sammenhenger, er det kun kvitteringene som gir fradrag for innehaver av enkeltpersonforetak eller deltaker i ANS/DA.

Vi ser nærmere på reglene:

Eget aksjeselskap

Ansatte – også om de er aksjonærer i selskapet – kommer inn under diettreglene for lønnstakere. Eventuelt overskudd på mottatt nattillegg beskattes tilsvarende lønn (med unntak for ulegitimert sats for nattillegg innenlands, som er på 430 kroner i 2016/2017).

Kostgodtgjørelse kan utbetales etter statens satser og legitimasjonskrav.

Eget ANS/DA

Deltakere (eierne) kommer inn under diettreglene for næringsdrivende når de reiser for selskapet, siden all inntekt fra selskapet til deltakere er næringsinntekt. De kan ikke kreve godtgjort kost eller overnatting etter statens satser el lign. Selskapet kan bare dekke utgifter dokumentert ved bilag.

Men: Ansatte i selskapet kommer inn under diettreglene for lønnstakere (se under aksjeselskap ovenfor).

Enkeltpersonforetak

Innehavere av enkeltpersonforetak kommer inn under diettreglene for næringsdrivende når de reiser for foretaket sitt. De kan ikke kreve godtgjort kost eller overnatting etter statens satser el lign. De kan bare kreve fradrag i regnskapet for utgifter dokumentert ved bilag.

Men: Ansatte i enkeltpersonforetaket kommer inn under diettreglene for lønnstakere (se under aksjeselskap ovenfor).

Les mer om diett og fradrag i vår e-bok 011 Beste selskapsform eller 014 Reise og diett i småbedriften.

SOMMERTILBUD: Kun kr 9,90 per ebok (epub+pdf)

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn