Omdanne NUF-selskap til billig-AS

NUF, AKSJESELSKAP, OMDANNING: Reglene om skattefri omdanning gjelder i 2013 også for NUF som ønsker å omdanne til AS, på samme måte som enkeltpersonforetak kan omdannes skattefritt.

MERK! Adgangen til å omdanne skattefritt avgrenses til NUF med begrenset ansvar, altså til selskaper med ansvar som for et norsk AS. Dette er den vanligste NUF-formen.

For utenlandsk etablerte selskaper med fullt ansvar, tilsvarende ANS, DA og EPF, gjelder ikke reglene om skattefri omdanning.

Det er et vilkår at NUF’et er alminnelig skattepliktig til Norge etter skatteloven § 2-2 første ledd, bokstav e) – altså at selskapet er skattemessig hjemmehørende i Norge.

Skattemessig kontinuitet, det vil si videreføring av avskrivningsgrunnlag, inngangsverdier og øvrige skatteposisjoner, er også et vilkår for at skattefri omdanning skal kunne gjennomføres.

Regnskapsførernes organisasjon NARF kommenterer:

– På denne måten taper ikke Staten på den foreslåtte endringen. Den skattefrie omdanningen medfører kun at skatteplikten utsettes ved at skatteposisjonene i NUF-et videreføres i AS-et og kommer til beskatning på et senere tidspunkt.   

Les mer om reglene i vår ebok 005 Skatteplanlegging – ABC for småbedriften (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)

 


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn