Næringsdrivende? Ansatt eier? Du kan ikke permittere deg selv og få NAV-støtte

PERMITTERING, DAGPENGER, NAV, NÆRINGSDRIVENDE, EIER, TILKALLINGSHJELPER, FRILANSERE: Grupper som ikke har rett til dagpenger under permittering er ifølge NAV selvstendig næringsdrivende, ansatte eiere, frilansere og tilkallingshjelper.

NAV slår fast at selvstendig næringsdrivende aldri kan permittere seg selv med rett til dagpenger.

Hvis det er et «nært interessefellesskap mellom ansatte og arbeidsgiver», vil NAV vurdere dette forholdet nærmere når det gjelder retten til dagpenger ved permittering.

Tilkallingshjelper og frilansere

For å permittere en ansatt, må det finnes en arbeidsavtale der arbeidsgiveren har forpliktet seg til å tilby en bestemt mengde arbeid.

NAV: – Hvis det ikke finnes en slik arbeidsavtale, kan den ansatte heller ikke permitteres. Eksempler er frilansere der det ikke er avtalt en bestemt mengde arbeid, og tilkallingshjelper uten faste vakter.

Ordinære dagpenger

Men NAV presiserer at tilkallingshjelper og lignende arbeidsforhold kan ha rett til ordinære dagpenger i perioder hvor de står uten oppdrag.

Betingelsen for dagpenger er at de mottar lønnsinntekt for periodene de jobber.

En slik rett har ikke selvstendig næringsdrivende hvis de står uten oppdrag. Næringsinntekt går aldri inn i grunnlaget for dagpenger ved arbeidsledighet.

Ansatte i offentlig virksomhet og kulturinstitusjoner

Som hovedregel har ikke offentlig ansatte krav på dagpenger ved permittering. Det samme gjelder ifølge NAV for ansatte ved kulturinstitusjoner som blir drevet med vesentlig støtte fra det offentlige.

MERK! NAV understreker at et unntak er offentlige virksomheter som blir drevet etter samme prinsipper som privat næringsvirksomhet, og som er organisert som selvstendige enheter. Her blir det lagt vekt på om driften fullt ut baserer seg på salg av varer og tjenester til oppdragsgivere eller kunder i det åpne markedet.

Begrensningen for ansatte i offentlig virksomhet og kulturinstitusjoner gjelder ikke hvis permitteringen skyldes arbeidstvist, brann, ulykke, naturkatastrofe eller andre uforutsette hendelser.

Hvordan søker du?

For å søke om dagpenger må du først registrere deg som arbeidssøker. Det kan gjøres på nettet. Eller du kan få veiledning på NAV-kontoret hvis du bruker PC i publikumsmottaket.

Når du søker dagpenger, må NAV ha en del informasjon fra deg som du må legge ved søknaden.

Les mer på nav

Les mer i vår e-bok 017 Sykepenger og trygd i småbedriften (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn