Lønnsomt bilhold både for arbeidsgiver og ansatt

BIL, FIRMABIL, KJØREGODTGJØRELSE: Hva som lønner seg, firmabil eller egen bil med kjøregodtgjørelse, er ifølge nettstedet bilogskatt.no først og fremst et spørsmål om hvem det skal lønne seg for – den ansatte eller arbeidsgiveren.

Uansett hvilken rolle du innehar, vil svaret avhenge av flere forhold.

Generelt er egen bil med kjøregodtgjørelse gunstigere enn ren firmabil.

Dette skyldes hovedsakelig at skattebelastningen på firmabilen fortsatt er så høy at den ofte overstiger de faktiske kostnadene ved bilholdet, mens bilgodtgjørelse etter statens satser er skattefri.

For deg som bruker avhenger svaret av kjøremønsteret ditt og hvilken kompensasjon du blir tilbudt i stedet for firmabil, slik som størrelsen på bilgodtgjørelsen, eventuell lønnskompensasjon og eventuelle subsidierte låneordninger.

bilogskatt.no mener at svært mange får en relativt dårlig kompensasjon for privatbilen, og at det derfor likevel kan lønne seg å velge firmabil, spesielt når man også tar med verdien av komfortfaktorene.

Eksempelvis får mange kun bilgodtgjørelse etter statens satser.

Når de da samtidig har liten yrkeskjøring, er det nærmest selvsagt at firmabil vil lønne seg.

Det lønner seg ifølge nettstedet generelt å velge firmabil når du har:

  • dyrere bil
  • utstrakt kjøring hjem-arbeid
  • utstrakt privatkjøring
  • lite yrkeskjøring
  • kun statens satser for yrkeskjøring

Det lønner seg generelt å velge egen bil med kjøregodtgjørelse når du har:

  • middels dyr eller billigere bil
  • utstrakt yrkeskjøring
  • lite privatkjøring
  • høy fast bilgodtgjørelse

Les mer om dette og se kalkyler i vår ebok 013 Billigste bilhold i småbedriften  (inngår også til rabattpris kr 26 som del av oppdateringsabonnement på DrivBedre-pakken)


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn