Samme forsinkelsesrente: Bruk denne kalkulatoren

FORSINKELSESRENTE, KALKULATOR, FAKTURA, REGNING, EGET FIRMA: Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,5 prosent fra 1. juli 2017. Den var på samme prosent  i første halvår 2017.

TIPS! Sender du ut fakturaer fra eget firma, bør du vise dine forbindelser og kunder at du til enhver tid er oppegående og oppdatert. Bruk riktig rentesats i fakturateksten!

Forsinkelsesrenten påløper når regninger betales for sent, så sant det er spesifisert på fakturaen at det vil påløpe slik rente.

Store Norske Leksikon: «Forsinkelsesrente, morarente, rente som påløper pga for sen betaling. Løper fra forfallsdag dersom denne er fastsatt i forveien, og ellers fra en måned etter at fordringshaver har sendt skriftlig påkrav. Løp det rente før forfall, kan fordringshaver i stedet kreve denne renten. I forbrukerforhold kan det ikke kreves gebyrer i tillegg til forsinkelsesrente, utover det som følger av forskrifter til inkassoloven.»

Forsinkelsesrenten fastsettes for hvert halvår av Finansdepartementet, med virkning fra henholdsvis 1. januar og 1. juli.

Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 370 kroner fra 1. juli 2017.

Høyere (eller lavere) forsinkelsesrente for firmaer

TIPS! Lov om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven) gir i utgangspunktet adgang til å avtale en annen (både høyere og lavere) forsinkelsesrente enn den som Finansdepartementet til en hver tid har fastsatt. Det er imidlertid ikke anledning til å avtale en høyere forsinkelsesrente enn det som er fastsatt av Finansdepartementet når skyldneren er skyldner (debitor) i egenskap av forbruker.

Du kan beregne forsinkelsesrente-beløpet selv

Finansdepartementet har lagt ut på nettet en kalkulator som gjør det lett å beregne hvor mye forsinkelsesrenten for et gitt beløp og en viss periode utgjør i kroner.

TIPS! Skriv inn forfallsdato, betalingsdato og opprinnelig beløp ved forfall, så gir kalkulatoren deg svar.

Du finner Finansdepartementets kalkulator her

Aktuelle ebøker fra Risanger:

Økonomifallgruber i egen næring
Økonomifallgruber i eget AS, NUF

Økonomifallgruber i eget ANS/DA
(Hver av disse ebøkene – som leveres i både epub- og pdf-format – inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av
DrivBedre-pakken)