Avskrivning av driftsmidler: Du bestemmer selv årets fradrag

SALDOAVSKRIVNING, AVSKRIVNING, FRADRAG, DRIFTSMIDDEL, EGET FIRMA: Driver du en liten virksomhet uten erfaring med hva (saldo)avskrivning av et driftsmiddel innebærer for regnskapet og regnskapsføringen? Her er oversikten – enkelt forklart.

Vi sier at du kjøper utstyr eller bil eller noe annet som trengs for å drive virksomheten. Er du eksempelvis musiker, er det kanskje en fiolin du trenger …

Fiolinen regnes som ”driftsmiddel” i ditt foretak. Hvert år får du fradrag opp til maks 20 prosent av bokført verdi (saldo). Dette kalles saldoavskrivning, og metoden gjelder for alle driftsmidler som koster mer enn 15.000 kroner og har en gjenværende brukstid/levetid på minst tre år.

Siden dette driftsmiddelet (fiolinen)  har en levetid på mer enn tre år, skal det ikke beregnes noe mer om levetid. Det skal kort og godt gis et fradrag på opptil 20 prosent av saldoen hvert år.

Dette går slik (vi sier at du kjøpte i 2012):

2012: Saldo 380.000. Fradrag i regnskapet opptil 76.000.
2013: Saldo 304.000. Fradrag i regnskapet opptil 60.800.
2014: Saldo 243.200. Fradrag i regnskapet opptil 48.640.
2015: Saldo 194.560. Fradrag i regnskapet opptil 38.912.
2016: Saldo 155.648. Fradrag i regnskapet opptil 31.130.
2017: Saldo 124.518. Fradrag i regnskapet opptil 24.904.

Og slik fortsetter det inntil saldoen er kommet under 15.000 kroner og du får trekke fra resten av kjøpesummen.

  • Blir fiolinen av en aller annen grunn ødelagt i for eksempel 2015, får du trekke fra resten av kjøpesummen det inntektsåret.
  • Selger du fiolinen i for eksempel 2016 for 150.000, får du et siste fradrag på 5.648 kroner (restsaldo) – se tabellen ovenfor.
  • Selger du fiolinen i for eksempel 2015 for 200.000, får du inntekten din påplusset med 44.352  kroner (som er ”overskudd” i forhold til bokført saldo).

På den ene sida får du altså fradrag år etter år for kjøpet i 2012. På den andre sida går saldoen inn som en verdi (formue) i ditt regnskap.

Les mer i vår ebok 042 Frie yrker og skatt

SOMMERTILBUD DrivBedre-pakken: Kun kr 9,90 per ebok

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!