Nye uføreregler gir store kutt i trygd

UFØRETRYGD, UFØR, RESTARBEIDSEVNE, PENSJON: Flere tusen trygdede vil få betydelig mindre å rutte med når sakene dere skal omregnes etter nye uføreregler, skriver Dagbladet. 

Var du delvis ufør før 1. januar 2015 og blir helt ufør i dag, risikerer du å tape store beløp.

Endringen er at den tidligere bruttopensjonen ikke lenger er med i grunnlaget for folketrygden. 

– Alt i alt gjelder dette mange tusen personer. De rammes av ulike varianter av endringen i reformen. Noen av de ulike endringene slår inn på de samme menneskene. Da blir effekten stor samlet sett før skatt, sier Steinar Fuglevaag, pensjonsekspert i Fagforbundet.

Uførereformen – bakgrunn

Fra 1. januar 2015 ble uførepensjon endret til uføretrygd i Folketrygden. Hovedendringen var at uføretrygd skulle beskattes på samme måte som arbeidsinntekt.

Målet var at det skulle bli enklere å jobbe for dem som har restarbeidsevne. Forutsetningen fra Stortinget var at de som ble berørt av uførereformen skulle sitte igjen med ytelser på samme nivå som tidligere.

Årsaken er at de nye uførereglene får tilbakevirkende kraft når uføregraden justeres for dem som var delvis uføre før reformen trådte i kraft 1. januar 2015.

Les mer

Les mer også i vår e-bok 017 Sykepenger og trygd i småbedriften (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn