Skal det trekkes skatt av feriepengene?

FERIEPENGER, SKATTETREKK, LØNN, TREKK: Du betaler skatt av feriepenger på samme måte som av ordinær lønn. Feriepengene – eller vanlig lønn i ferien i tråd med ferieloven – er normalt fritatt for skattetrekk når de utbetales. Det skyldes at skattetrekket blir fordelt på lønnsutbetalingene resten av året.

MERK! Det trekkes skatt ved utbetaling av feriepenger i opptjeningsåret, for eksempel fordi arbeidstakeren slutter.

Det trekkes også skatt av den delen av feriepengene som overstiger ferielovens 10,2 prosent (for de som ikke har tariffavtale).

Avtalefestede feriepenger

Avtalefestede feriepenger/lønn for opptjent ferietid som ikke overstiger 12,34 % av feriepengegrunnlaget er fritatt for forskuddstrekk.

For arbeidstakere over 60 år med rett til ekstra ferie gjelder grensen på 12,34 % tilsvarende.

Det trekkes alltid skatt i den ekstra feriegodtgjørelsen (2,3 prosentpoeng) som utbetales til arbeidstakere på 60+.

Arbeidsstaker som begynte i løpet av fjoråret får ofte lønn utbetalt i juni – uten fritak for trekk.

Arbeidstaker som er ansatt i ferieåret får også normalt vanlig lønn med skattetrekk.

Les mer om lønn, feriepenger, skattetrekk mv i vår e-bok 034 Arbeidsgiver og ansatte (inngår også til rabattpris kr 9,50 som del av DrivBedre-pakken)

TILBUD PÅ DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT OG ØKONOMI: Kun kr 9,50 per ebok

MERK! Alle Risangers 42 ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Nettbutikken er lagt ned, dette produktet er ikke lengre i salg.

TIPS! Slik leser du våre ebøker – enkelt og greit

Hva sier våre ebok-kunder?

Gjør deg nytte av dette tilbudet.

(Du får altså hele DrivBedre-pakken for kun 396 kroner eks mva! Så lav pris er mulig fordi vi 1) har mange kjøpere 2) hver dag får nye og 3) satser bevisst på kvalitet til en rimelig pris. Ett eneste økonomi- eller skattetips kan tjene inn prisen mange ganger ..)