Stadig flere tilstår: «Jeg har skjulte penger – i Norge eller utlandet»

FORMUE, INNTEKT, PERSONER, SELSKAPER, NORGE, UTLANDET, SKATT, TILLEGGSSKATT, DOBBELTBESKATNING, ANMELDELSE, SVEITS: I 2017 var det nesten en dobling i antall nordmenn som meldte fra til Skatteetaten om uoppgitte formuer og inntekter. Og flere ventes i 2018.

I 2017 kom det inn 924 saker mens det var 515 året før. 677 saker ble ferdigbehandlet i 2017, hvorav mange av sakene ble meldt inn i tidligere år.

Samlet for disse vedtakene ble det skattepliktige beløpet for formue fastsatt til 8,7 milliarder kroner og for inntekt til 280 millioner kroner. Det er de skattepliktige beløpene samlet over inntil ti år.

– De siste årene har det vært mye oppmerksomhet om økt åpenhet om finansielle forhold internasjonalt. Det gjelder både lekkasjer og den nye automatiske utvekslingen av finansiell informasjon mellom skatteadministrasjoner i 50 land som begynte i september 2017. Økningen i antallet som henvender seg til Skatteetaten tyder på at oppmerksomheten har effekt og at mange ønsker å ordne opp, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Sveits kommer med

– Høsten 2018 vil denne årlige utvekslingen bli utvidet til å gjelde 50 nye land, inkludert Sveits, så vi tror at mange vil ta kontakt i 2018 for å gjøre opp for seg. Vi oppfordrer alle som har uoppgitte inntekter eller formue om å ta kontakt. Det er bedre å komme til Skatteetaten frivillig enn å vente til saken blir funnet i en kontroll, sier Holte.

Mer vanlig med utenlandsopphold

Frivillig retting er en ordning der du forteller Skatteetaten om verdier som skulle ha vært oppgitt til beskatning. Du må betale skatten, men du slipper tilleggsskatt og eventuell anmeldelse.

Opplysninger må gis til Skatteetaten på eget initiativ og være en fullstendig oversikt over alle dine verdier. De kan ikke komme som følge av kontrolltiltak som er eller vil bli satt iverk, eller hvis Skatteetaten har fått opplysningene fra andre.

Ordningen gjelder for verdier i både utlandet og Norge, og for personer og selskaper.

– De siste ti-årene har det blitt vanligere å bo og jobbe i utlandet i perioder, og norske selskaper er også blitt mer internasjonale. Dermed har det blitt mange flere som har forhold hvor det kan være aktuelt med frivillig retting, sier Holte.

Det er stor variasjon i sakene, både i størrelsen på beløpene og bakgrunnen for at pengene ikke tidligere har blitt oppgitt til beskatning. Det har vært en økning i antall saker som dreier seg om noen hundretusener, mens det har blitt færre som dreier seg om flerfoldige millioner.

Mange sier de ikke har vært klar over at verdiene i utlandet skulle rapporteres til norske skattemyndigheter. De forteller at de har antatt at verdiene bare er skattepliktige i landet kontoen eller eiendommen er i. Men alle skal oppgi alt av inntekter og formue på skattemeldingen, også formue og inntekt i andre land.

– Men det er ikke sikkert alt i utlandet er skattepliktig i Norge. Du skal også oppgi verdier du har betalt skatt av til et annet land. Norges internasjonale skatteavtaler sørger for at du ikke blir dobbelbeskattet, lover skattedirektør Holte.

Les mer på www.skatteetaten.no/frivilligretting

MERK! Alle Risangers lettleste ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Du får øyeblikkelig tilgang ved kjøp.

TIPS: Slik leser du våre ebøker – enkelt og greit

SUPERTILBUD PÅ DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT&ØKONOMI: Kun kr 9,50 per ebok

Se hva våre ebok-kunder sier

Benytt deg av dette gode tilbudet nå.