Skattespørsmål du lurer på? Her får du gratis svar

SKATT, SKATTEMELDING, SELVANGIVELSE, SPØRSMÅL, SVAR: Mange synes det er vanskelig å kontakte Skatteetaten for å få svar på skattespørsmål. Men Skatteetaten ønsker deg velkommen!

Du skal bare rett og slett be ditt lokale skattekontor om en «veiledende forhåndsuttalelse». En slik uttalelse er gratis.

Skatteetaten understreker:  «Veiledende uttalelser er ikke bindende for Skatteetaten, men gir uttrykk for etatens syn på det aktuelle spørsmål»

Anmodning om veiledende forhåndsuttalelse sendes ditt lokale skattekontor. Klikk på linken, og du får opp et kontaktskjema. Der skriver du inn din kommunes navn.

Utsira kommune (som vi bruker som eksempel) hører til Skatt vest Haugaland. Brev dit skal sendes til Stavanger i vanlig post, men det oppgis også et besøkskontor med gateadresse i Haugesund.

Telefonnummeret som du får oppgitt er 800 800 00, som ikke er til det lokale skattekontoret, men rett og slett er Skatteetatens generelle innringingstelefon for hele landet – hvor du får muntlig svar der og da. Men dette er langt fra en veiledende forhåndsuttalse.

Ønsker du å sende anmodningen om veiledende forhåndsuttalelse skriftlig – for å få skriftlig tilbakemelding – kan du sende brev til den oppgitte postboksadressen eller bruke det oppgitte telefax-nummeret. Noen e-postadresse til det lokale skattekontoret var ikke å finne.

TIPS! Husk forøvrig å understreke i brevet at du ber om en veiledende forhåndsuttalelse. Da blir det nok lagt litt mer vekt på enn et tilfeldig brev fra en skattyter.

TIPS! I noen tilfeller kan det være bedre å be om en bindende forhåndsuttalelse. Det koster litt – fra 500 kroner og oppover – og det kan ta litt tid. Men da er svaret til gjengjeld bindende for Skatteetaten.

Les mer om dette i vår ebok 005 Skatteplanlegging for småbedriften

SOMMERTILBUD: Kun kr 9,90 per ebok

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Øyeblikkelig tilgang ved kjøp.