Skattemeldingen: Unngå de vanligste feilene

SKATT, SKATTEMELDING, FRADRAG, RENTER, GJELD, REISEUTGIFTER, NÆRINGSDRIVENDE, LEVERINGSPLIKT: Ifølge Skatteetaten er det flere poster de ofte må endre i skattemeldingen fordi skattyteren gjør feil. Erfaringen viser det er færre feil når opplysninger hentes direkte fra innrapportering fra en tredjepart (grunnlagsdata) som arbeidsgivere, banker osv.

Det er Lene Marie Ringså, seksjonssjef personskatt i Skatteetaten, som opplyser dette til Skattebetalerforeningen.

– Det forekommer flere feil i postene som ikke er forhåndutfylt og der skattebetalere selv må fylle inn opplysninger, for eksempel enkelte fradragsposter.

Vanlige feil

Eksempler på vanlige feil i skattemeldingen ifølge Skatteetaten:

  • Ved fordeling av renter og gjeld mellom ektefeller og samboere, føres gjeld som gjeldsrenter og motsatt. I tillegg er det mange som overfører korrekt beløp, men glemmer å redusere hos den som har rentene ført på skattemeldingen.
  • Skattepliktige leieinntekter føres ikke alltid riktig. Disse skal føres inn i skjema RF-1189, da blir post 2.8.2 oppdatert automatisk i skattemeldingen.
  • Mange med reiseutgifter krever fradrag for bomutgifter men de fleste har ikke krav på fradrag for dette. Sjekk reisefradragskalkulatoren: skatteetaten.no/reisefradrag
  • Mange fører alle pendlerutgifter, inkludert reiser, i post 3.2.7. Reisene skal føres i post 3.2.8/3.2.9.
  • Enkelte krever fradrag for gaver til organisasjoner som ikke er på listen over godkjente organisasjoner. post her: 3.3.7
  • Ikke alle næringsdrivende leverer innen fristen 31. mai, noe som fører til tvangsmulkt. Noen er ikke oppmerksom på at de har mottatt skattemelding for næringsdrivende og at dette må leveres. De tror de kan bruke leveringsfritak.

Den største feilen

Men selv om dette er feil som kan være kostbare – på mange måter – trekker seksjonssjef Ringså fram en annen feil som den aller vanligste – og den mest alvorlige:

– Den største ‘feilen’ er kanskje det at skattyter ikke kontrollerer innholdet i skattemelding (utover å sjekke om de har fått foreløpig skatt til gode eller restskatt). Den enkelte er ansvarlig for at opplysningene som leveres er fullstendig og korrekt. Derfor er det viktig å sjekke at alt stemmer, sier hun til Skattebetalerforeningen.

SKATTETIPS! TILBUD PÅ DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT&ØKONOMI MED 42 EBØKER: Kun kr 9,50 per ebok

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Øyeblikkelig tilgang ved kjøp.

LES! Slik leser du ebøker – enkelt og greit

Hva sier våre ebok-kunder?

 (Du får altså hele DrivBedre-pakken for kun 396 kroner eks mva! Så lav pris er mulig fordi vi 1) har mange kjøpere 2) hver dag får nye og 3) satser bevisst på kvalitet til en rimelig pris. Ett eneste økonomi- eller skattetips kan tjene inn prisen mange ganger ..)