Skattekortene for 2018 kommer i nytt format: Mange endringer må gjøres

SKATT, 2018, SKATTEKORT, SKATTETREKK, LØNN, PENSJON: Fredag 15. desember 2017 blir skattekortene for 2018 tilgjengelige for norske arbeidsgivere. Det er endringer både i skattekortets innhold og i  hvordan de ulike lønnssystemene henter skattekortdata.

Nye trekkoder

Fra og med inntektsåret 2018 vil skattekortet inneholde én eller flere trekkoder som arbeidsgiver eller pensjonsutbetaler skal trekke etter.

Det er fem trekkoder for lønn og én for pensjon. Trekkodene for lønn er:

• Lønn fra hovedarbeidsgiver
• Lønn fra biarbeidsgiver
• Lønn til utenlandsk borger, som grensegjenger
• Lønn til utenlandsk borger, kun trygdeavgift
• Lønn til utenrikstjenestemann

Trekkode for pensjon er:

• Pensjon

(I tillegg fnnes det egne trekkoder som kun NAV skal benytte: Lønn fra NAV og pensjon fra NAV.

I hver av trekkodene vil det ligge et skattetrekk i form av et tabelltrekk, prosenttrekk eller frikort med eller uten beløpsgrense.

Hva skal arbeidsgiver gjøre?

Arbeidsgiver skal trekke etter trekkoden lønn fra hovedarbeidsgiver dersom vedkommende er hovedarbeidsgiver, og etter lønn fra biarbeidsgiver dersom en er biarbeidsgiver.

Skal arbeidsgiver utbetale lønn av mer spesiell art, skal det trekkes etter de andre trekkodene for lønn som tidligere beskrevet.

Det er en egen trekkode som skal brukes ved lønnsutbetaling til arbeidstaker som kun skal betale trygdeavgift. (Dette vil i hovedsak gjelde utenlandske borgere som tilhører gruppene flyvende personell, ansatte i landtransportnæringen og lottfskere.

Det er også en egen trekkode for grensegjengere.

Dersom relevant trekkode mangler, håndteres det som manglende skattekort.

MERK! Skal det utbetales lønn og det mangler trekkode for lønn, skal det trekkes 50 prosent.

MERK! Skal det utbetales pensjon og det mangler trekkode for pensjon, skal det trekkes 30 prosent.

Arbeidsgivere eller pensjonsutbetalere som oppdager at det mangler riktig trekkode i forhold til aktuell utbetaling, må be den ansatte eller ytelsesmottaker om å endre skattekortet.

Skattekortforespørsel fra lønnssystem

Alle lønnssystemer som henter skattekortdata må gjøre tilpasninger før de kan hente skattekortene for 2018.

Skatteetaten har over tid hatt tett dialog med alle leverandører av slike systemer for å sikre at tilpasningene blir ferdig i tide.

Dersom du har spørsmål om dette, anbefaler Skatteetaten  at du tar kontakt med din leverandør.

TILBUD PÅ DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT OG ØKONOMI: Kun kr 9,90 per ebok

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Øyeblikkelig tilgang ved kjøp.

TIPS! Slik leser du våre ebøker – enkelt og greit

Hva sier våre ebok-kunder?

Gjør deg nytte av dette tilbudet.