Skattebøtene øker kraftig i 2017 – selv om du faktisk har betalt

SKATT, AVGIFT, BOT, TVANGSMULKT, SKATTEFORVALTNINGSLOVEN, SELVANGIVELSE, SKATTEMELDING: Fra 2017 kan rot med papirene medføre store økonomiske konsekvenser for deg eller ditt foretak, uavhengig av om du faktisk har betalt riktig skatt eller avgift.

Sanksjonsreglene finner du samlet i kapittel 14 i den nye skatteforvaltningsloven fra 1. januar 2017. Du finner fortsatt kjente sanksjoner som tilleggsskatt og overtredelsesgebyr. Det som er nytt fra 2017  er at de gamle forsinkelsesreglene nå er byttet ut med tvangsmulkt.

Tvangsmulkt er en løpende daglig mulkt som ilegges den som

  • ikke leverer pliktige opplysninger innen de fastsatte frister, eller
  • dersom det er åpenbare feil ved de opplysningen som gis, eller
  • når den som har fått pålegg om bokføring ikke retter seg etter pålegget.

Hensikten med en slik løpende daglig tvangsmulkt er å skape et oppfyllelsespress slik at opplysninger til Skatteetaten blir levert i tide.

TIPS! Leverer du skattemelding (nytt navn på selvangivelse) for lønnstakere og pensjonister, slipper du unna systemet med løpende tvangsmulkt.

Les mer hos Visma Advokatene

SOMMERTILBUD: Kun kr 9,90 per ebok (epub+pdf)

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn