Risangers fire småpakker i 2018 – pluss den store pakken

I tillegg til den store DrivBedre-pakken – som er hovedproduktet med 42 ebøker – leverer Risanger også i 2018 fire mindre spesialpakker til godt og vel et dusin foreninger innenfor kunst/kultur/medier. Foreningene gir eksklusiv tilgang til pakkene for sine medlemmer. De fire emnepakkene er:

Musikerpakken (link til Musikernes Fellesorganisasjon)

Skribentpakken

Kunstnerpakken

FrieYrker-pakken

Vi tillater oss å mimre litt:

«SKATTEKUNST

«Forfatteren av Pengeboka, Otto Risanger, setter sitt spesielle preg på norsk kulturliv. Han gir råd til så mange som 15-16 000 kunstnere, skribenter og mediefolk om hvordan de bør ordne sitt forhold til skattemyndighetene. Risanger lager nemlig egne skattehefter for en rekke grupper kunstnere, blant annet musikere, filmarbeidere, scenografer og forfattere. Nye kunstnergrupper kommer med i Risangers portefølje om ett år.»

(Fra Aftenposten 1. februar 1996.)