31. mars 2018: Siste frist for pensjonsfradrag 2017 for næringsdrivende og frilansere

PENSJON, FRADRAG, EGET FIRMA, NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK, FRILANSER:  31. mars 2018 er siste frist for å tegne og innbetale frivillig innskuddspensjon for næringsdrivende eller for frilansere med fradragsrett i inntektsåret 2017.

Pensjon i enkeltmannsforetak/enkeltpersonforetak

Som selvstendig næringsdrivende har du adgang – men ingen plikt – til å sette av penger til egen frivillig innskuddspensjon. Pensjonsinnskuddet går til fradrag direkte i din skattepliktige næringsinntekt, tilsvarende andre kostnader i enkeltpersonforetaket.

Det er – fra og med 2017 – opptil seks prosent av det overskuddet i næring som ligger mellom 1 og 12 grunnbeløp i folketrygden som kan settes av. Tidligere var det kun opptil fire prosent.

Innskuddene settes inn på en egen pensjonskonto hos bank, forsikring, fondsinstitusjon osv.

Fra det tidspunkt du tar ut alderspensjon står også innbetalt frivillig innskuddspensjonsbeløp pluss avkastning til din disposisjon. Beløpet utbetales som alderspensjon (dvs med lavere trygdeavgift).

Pensjon for lønnsfrilansere

Frilansere (i betydningen oppdragstakere med lønnshonorarer og som ikke er i et fast arbeidsforhold) kan opprette frivillig innskuddspensjon innenfor samme grenser som næringsdrivende.

MERK! En forskjell sammenlignet med næringsdrivende er at det er brutto frilans personinntekt (her: lønnsinntekt) som teller som pensjonsgrunnlag.

En annen forskjell er at fradraget skjer i frilanserens selvangivelse og at fradragseffekten for 2017 dermed er på 24 prosent, mens den er høyere for den næringsdrivende.

Utbetalingen kan skje fra 62 år

Utbetalingen av frivillig innskuddspensjon kan hvis du ønsker starte samtidig med at du tar ut alderspensjon fra folketrygden, noe som kan skje fra fylte 62 år.

Du kan selv velge utbetalingstidas lengde for tjenestepensjon og frivillig innskuddspensjon, men den må være på minimum ti år. Uansett må utbetalingstida løpe til du fyller 77 år. Starter du som 62-åring, må utbetalingstida følgelig være på minst 15 år.

Ved død: Pengene til arvingene

MERK! Ved død blir innestående på frivillig innskuddspensjonskonto utbetalt som pensjon til dine barn og eventuell ektefelle/samboer. Dette sammen med eventuell annen tjenestepensjon er dine egne oppsparte penger, i motsetning til folketrygd og AFP, der pensjonsytelsene opphører ved din død.

Den totale framtidige pensjon for næringsdrivende og for lønnsfrilansere vil bestå av ytelsene fra folketrygden, pluss eventuell tjenestepensjon, pluss eventuelle egne frivillige pensjonsordninger.

Les og lær mer om pensjon i vår e-bok 016 Pensjons-ABC for småbedriften

SOMMERTILBUD PÅ DRIVBEDRE-PAKKEN: Kun kr 9,90 per ebok (epub+pdf)

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn