Spander øl og vin på forretningsforbindelser, få fradrag

REPRESENTASJON, BEVERTNING, FORRETNINGSFORBINDELSER, ØL, VIN, FRADRAG: I utgangspunktet gir kostnader til representasjon ikke rett til fradrag, heller ikke for næringsdrivende. Men på visse, stramme betingelser gis det en viss adgang til representasjon med fradragsrett, nemlig for enkel bevertning av kunder og andre forretningsforbindelser. Og da kan det serveres øl og vin!

SOMMERTILBUD: Kun kr 9,90 per ebok

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

Kort gjengitt:

  • du må være næringsdrivende
  • kostnaden må knyttes til næringen
  • bevertningen skjer på arbeidsstedet, eller dersom det ikke er mulig, på et spisested ikke langt unna
  • i vanlig forretnings/kontortid
  • det må ikke serveres brennevin (men øl og vin går)
  • det må ikke forekomme tobakk på regningen
  • kostnadene til bevertningen kan ikke overstige pt 451 kroner (2016-sats) per person (medregnet deg selv)
  • originalbilag fra spisested må være påført hvor/når/hvem og hvorfor

Også fradrag for innehaver, ansatte, styremedlem mv

Næringsdrivende får altså fradrag med opptil 451 kroner også for seg selv når de byr på enkel bevertning av kunder eller forretningsforbindelser.

Er kostnad til bevertning av forretningsforbindelser fradragsberettiget, har du også rett til fradrag for kostnader for ansatt, styremedlem osv som etter en rimelig vurdering må/bør delta i sammenkomsten.

Ett glass brennevin ødelegger hele fradraget

Vær oppmerksom: Forekommer det ett glass brennevin (feks konjakk til kaffen) på kvitteringen fra et spisested, faller hele fradragsretten bort.

Mer enn kr 451 per person: Fradragsrett faller bort

Slutter regningen på mer enn 451 kroner per person, faller også hele fradragsretten bort.

Du kan ikke bare «trekke fra» noen kroner per person på kvitteringen og gjøre den fradragsberettiget på den måten.

Du kan heller ikke ”trekke fra” brennevin på kvitteringen for å få fradrag.

Ikke selskapelighet

Poenget er at dette skal være bespisning, ikke noen slags form for selskapelighet.

En regnskapsfører har sagt det slik i bladet Dine Penger: «En øl til maten aksepteres, men en pub-til-pub-runde får man ikke fradrag for.»

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.